Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Batalionów Chłopskich 4/7, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00115645/6
Data licytacji: 2017-09-13
Godzina licytacji: 10:20
Numer sprawy,
licytacja:
Km 2438/15, Km 1030/16, Km 1698/16, licytacja: I
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
Cena wywołania: 233 550,00zł
Suma oszacowania: 311 400,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 13 września 2017r. o godz. 10:20
w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Batalionów Chłopskich 4/7, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00115645/6.Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 248713/100000000 w prawie własności działki gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku.
Przedmiotowy lokal położony jest w budynku, pięciokondygnacyjnym, dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację c.o., instalację elektryczną, instalację telefoniczną, RTV, domofonową i odgromową. Ciepła woda oraz ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej. Na klatce schodowej, w jej centralnej części, usytuowany jest dźwig osobowy.
Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze i składa się z 3 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki, wc, przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 99,81 m2.
Mieszkanie ogrzewane z sieci miejskiej – grzejniki c.o. panelowe umieszczone w każdym pomieszczeniu mieszkalnym. W pomieszczeniach sanitarnych grzejniki drabinkowe. Lokal po nabyciu nigdy nie został zasiedlony. Stan wykończenia lokalu pozostaje na tzw. poziomie deweloperskim. Przedmiotowy lokal posiada dwa niezależne balkony oraz posiada dwa pomieszczenia przynależne oznaczone nr 4/7, zlokalizowane na III piętrze budynku o powierzchni 1,48 m2 każde z pomieszczeń ( wejście do pomieszczeń bezpośrednio z klatki schodowej).
Szczegółowy układ funkcjonalny oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia budynku i pomieszczeń zostały opisane w operacie szacunkowym.

Suma oszacowania wynosi 311 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość (GW1G/00115645/6, sygn. akt Km 2438/15).

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org
Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne