Powrot do strony głównej

 
Zakres terytorialny:

 
      Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
 
      Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
 
Ustawa z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 112 poz.769).

 
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne